50(5)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 

PSYCHIATRIA POLSKA 2016; VOL. 50, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 5/2016

Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 903-904
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/65738
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 907–921
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65742
Letizia Bossini, Ilaria Casolaro, Despoina Koukouna, Claudia Caterini, Miriam Olivola, Andrea Fagiolini
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół stresu pourazowego u ofiar zamachów terrorystycznych – studium porównawcze wpływu wydarzeń traumatycznych na życie pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: PTSD in victims of terroristic attacks – a comparison with the impact of other traumatic events on patients’ lives


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 923–934
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60171
Maja Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska, Szymon Szumiał
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie PTSD wśród osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: PTSD prevalence among Polish World War II survivors


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 935–944
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 945–958
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
FREE POLISH FULLTEXT: Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 959–972
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/38518
Anna Rybak-Korneluk, Hubert M. Wichowicz, Krzysztof Żuk, Maciej Dziurkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Pamięć autobiograficzna i jej znaczenie w wybranych zaburzeniach psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Autobiographical memory and its meaning in selected mental disorders


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 973–987
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/60346
Aneta Gerhant, Marcin Olajossy
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy osobowości u osób uzależnionych od alkoholu w kontekście doświadczeń przemocy w dzieciństwie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality traits in alcohol-dependent individuals in the context of childhood abuse


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 989–1000
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61159
Paulina Jaworska-Andryszewska, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Negatywne doświadczenia dziecięce a powstawanie i przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Negative experiences in childhood and the development and course of bipolar disorder


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1001–1014
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61408
Anna Andruszkiewicz, Małgorzata A. Basińska
FREE POLISH FULLTEXT: Stan psychiczny pacjentów na etapie wczesnej i późnej starości a ich oczekiwania wobec lekarza
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental states in early and late old age patients and their expectations of their physicians


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1015–1026
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/59104
Anna Antosik-Wójcińska, Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów elektrowstrząsowych w populacjach przed i po 60. roku życia
FREE ENGLISH FULLTEXT: The efficacy and safety of ECT in population before and after 60 years of age


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1027–1038
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/45318
Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonalność narządu żucia a poczucie depresji u pacjentów po 55. roku życia zamieszkałych w środowisku rodzinnym i w domach pomocy społecznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The functionality of masticatory apparatus and the sense of depression in patients over 55 years of age living in a family environment and social care centres


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1039–1052
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/45368
Natalia Ciesielska, Remigiusz Sokołowski, Ewelina Mazur,
Marta Podhorecka, Anna Polak-Szabela, Kornelia Kędziora-Kornatowska
FREE POLISH FULLTEXT: Czy test Montreal Cognitive Assessment (MoCA) może być skuteczniejszy od powszechnie stosowanego Mini-Mental State Examination (MMSE) w wykrywaniu łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych u osób po 60. roku życia? Metaanaliza
FREE ENGLISH FULLTEXT: Is the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test better suited than the Mini-Mental State Examination (MMSE) in mild cognitive impairment (MCI) detection among people aged over 60? Meta-analysis


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1053–1063
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/37470
Filip Szumski, Monika Zielona-Jenek
FREE POLISH FULLTEXT: Zniekształcenia poznawcze u sprawców wykorzystania seksualnego dziecka. Konceptualizacje pojęcia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Child molesters’ cognitive distortions. Conceptualizations of the term


Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 1065–1073
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/60906
Paweł Zielazny, Paulina Zielińska, Krystyna de Walden-Gałuszko,
Krzysztof Kuziemski, Barbara Bętkowska-Korpała
FREE POLISH FULLTEXT: Psychoonkologia w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychooncology in Poland
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORS


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl