51(1)


 ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”.
W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 180pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty 2016 i 2017 jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 90, 60 i 40pln.
Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl   tel: 518-330-994.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2017; VOL. 51, NR. 1
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 1/2017


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 3-5
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68707
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 7–21
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64581
Marek Jarema, Przemysław Bieńkowski, Janusz Heitzman,
Tadeusz Parnowski, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Palmitynian paliperidonu: skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i miejsce w leczeniu schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Paliperidone palmitate: effectiveness, safety, and the use for treatment of schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 23–27
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62983
Anna Antosik-Wójcińska, Magdalena Chojnacka, Łukasz Święcicki
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy psychotyczne jako powikłanie przebiegu leczenia elektrowstrząsowego – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychotic symptoms as a complication of electroconvulsive therapy – a case report


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 29–44
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62400
Artur Kochański, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Postawy polskich psychiatrów wobec osób chorujących psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: The attitudes of Polish psychiatrists toward people suffering from mental illnesses


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 45–61
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61903
Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ wczesnej psychospołecznej interwencji na odległe kliniczne wyniki leczenia osób chorujących na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: The influence of early psychosocial intervention on the long-term clinical outcomes of people suffering from schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 63–74
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64193
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Paulina Łukasik,
Justyna Morylowska-Topolska, Paweł Krukow
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki ryzyka objawów lękowych i depresyjnych u kobiet doświadczających przemocy w związku intymnym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Risk factors of anxiety and depressive symptoms in female patients experiencing intimate partner violence


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 75–83
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61799
Bartosz Grabski, Krzysztof Kasparek
FREE POLISH FULLTEXT: Problemy seksualne u mężczyzn homo- i biseksualnych – omówienie kontekstu zagadnienia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual problems in homo- and bisexual men – the context of the issue


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 85–94
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/63768
Bartosz Grabski, Krzysztof Kasparek
FREE POLISH FULLTEXT: Dysfunkcje seksualne mężczyzn nieheteroseksualnych – analiza i krytyka piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual dysfunctions in non-heterosexual men – literature review


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 95–115
Published ahead of print 15 March, 2016 (Online First)
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61414
Mateusz Gola, Maciej Skorko, Ewelina Kowalewska,
Aleksandra Kołodziej, Małgorzata Sikora, Mateusz Wodyk,
Zuzanna Wodyk, Paweł Dobrowolski
FREE POLISH FULLTEXT: Sexual Addiction Screening Test – polska adaptacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish adaptation of Sexual Addiction Screening Test – Revised


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 117–124
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64869
Monika Hryńko, Roman Kotas, Anna Pokryszko-Dragan,
Marta Nowakowska-Kotas, Ryszard Podemski
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół uporczywego pobudzenia genitaliów – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Persistent genital arousal disorder – a case report


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 125–138
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/60345
Łukasz Wieczorek
FREE POLISH FULLTEXT: Bariery w dostępie do leczenia w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w mieście i małej miejscowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Barriers in the access to alcohol treatment in outpatient clinics in urban and rural community


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 139–152
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62080
Paweł Bronowski, Maryla Sawicka,
Magda Rowicka, Marta Jarmakowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Sieci społeczne i poziom funkcjonowania społecznego uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy – dwóch podstawowych placówek wsparcia dla osób chorujących psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social networks and social functioning level among occupational therapy workshops and community-based support centers users


Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 153–154
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/66788
Alina Wilkowska, Jerzy Landowski
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Depresja i cytokiny – inne spojrzenie. Odpowiedź autora
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Depression and cytokines – a different perspective. Author’s response


OMÓWIENIA KSIĄŻEK - BOOK REVIEWS

Psychiatr. Pol. 2017; 51(1): 155–157
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64244
Ewa Czerwińska-Jakimiuk*
*Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Instytut Filozofii i Socjologii)
/ afiliacja dodana na prośbę Autorki /
FREE POLISH FULLTEXT: Recenzja. Grzegorz Iniewicz. Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących
FREE ENGLISH FULLTEXT: Book review. Grzegorz Iniewicz. Minority stress in bisexual and homosexual persons. In search of risk factors and protective factors

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, stron 261, Wydanie I


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl