51(4)ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”.
W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 180pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty 2016 i 2017 jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 90, 60 i 40pln.
Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl   tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2017; VOL. 51, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 4/2017


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 595-596
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75519
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 599–608
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76000
Janusz Heitzman, Inga Markiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Finansowanie psychiatrii sądowej a jakość leczenia i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Financing of forensic psychiatry in view of treatment quality and threat to public safety


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 609–618
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62770
Joanna Ulatowska, Maryla Sawicka
FREE POLISH FULLTEXT: Odzyskiwanie wspomnień w praktyce klinicznej – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recovered memories in clinical practice – a research review


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 619–631
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/62483
Agnieszka Szymańska, Kamila Dobrenko, Lidia Grzesiuk
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy i doświadczenia pacjenta z przebiegu psychoterapii oraz skuteczność psychoterapii. Podejście strukturalne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics and experience of the patient in psychotherapy and the effectiveness of psychotherapy. A structural approach


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 633–646
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65270
Adrian Sieradzki, Marcin Szechiński, Krzysztof Małyszczak
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ krótkoterminowej grupowej psychoterapii psychodynamicznej na cechy osobowości pacjentów leczonych na oddziale dziennym
FREE ENGLISH FULLTEXT: The effects of short-term group psychodynamic psychotherapy on the personality traits of patients treated in a day ward


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 647–659
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62804
Emilia J. Sitek, Dariusz Wieczorek, Agnieszka Konkel, Magda Dąbrowska, Jarosław Sławek
FREE POLISH FULLTEXT: Specyfika uczenia się materiału słownego, wzrokowo-przestrzennego oraz proceduralnego w wariancie Richardsona postępującego porażenia ponadjądrowego w porównaniu z chorobą Parkinsona
FREE ENGLISH FULLTEXT: The pattern of verbal, visuospatial and procedural learning in Richardson variant of progressive supranuclear palsy in comparison to Parkinson’s disease


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 661–671
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68547
Anna Starowicz-Filip, Adrian Andrzej Chrobak, Marek Moskała,
Roger M. Krzyżewski, Borys Kwinta, Stanisław Kwiatkowski,
Olga Milczarek, Anna Rajtar-Zembaty, Dorota Zielińska
FREE POLISH FULLTEXT: Rola móżdżku w regulacji funkcji językowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The role of the cerebellum in the regulation of language functions


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 673–685
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63207
Hanna Karakuła-Juchnowicz, Mariola Stecka
FREE POLISH FULLTEXT: Polski Test Czytania Słów dla Dorosłych (PART) – konstrukcja polskiego testu do pomiaru poziomu inteligencji przedchorobowej w schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Polish Adult Reading Test (PART) – construction of Polish test for estimating the level of premorbid intelligence in schizophrenia


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 687–703
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62394
Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Wiłkość, Anita Markowska,
Ilona Laskowska-Levy, Marek Wróbel, Bogdan Małkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Fluencja słowna w badaniach techniką PET w warunkach przedłużonej aktywizacji poznawczej z zastosowaniem znacznika 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Verbal fluency in research conducted with PET technique under conditions of extended cognitive activation with the use of 18F-fluorodeoxyglucose (FDG) tracer


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 705–718
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63765
Anna Rajtar-Zembaty, Andrzej Sałakowski, Jakub Rajtar-Zembaty,
Anna Starowicz-Filip
FREE POLISH FULLTEXT: Dysfunkcje wykonawcze w depresji wieku podeszłego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Executive dysfunction in late-life depression


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 719–734
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/64270
Kamila Jankowiak-Siuda, Joanna Kantor-Martynuska,
Anna Siwy-Hudowska, Magdalena Śmieja, Mariola Dobrołowicz-Konkol,
Iwona Zaraś-Wieczorek, Agnieszka Siedler
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE) – The Empathy Quotient (EQ-Short)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychometric properties of the Polish adaptation of short form of the Empathy Quotient (EQ-Short)


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 735–750
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/67027
Marta Gawłowska-Sawosz, Agnieszka Pawełczyk, Piotr Gębski,
Tomasz Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena zaburzeń struktury istoty białej ocenianych w badaniach traktograficznych i zaburzeń pamięci operacyjnej u chorych na schizofrenię o wczesnym początku i ich krewnych pierwszego stopnia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Evaluation of white matter structure changes, as assessed in tractography, and cognitive dysfunctions in patients with early onset schizophrenia and their first-degree relatives


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 751–762
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/73973
Marlena Banasik, Józef K. Gierowski, Krzysztof Nowakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Agresywność a nasilenie cech psychopatycznych z perspektywy różnic międzypłciowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Aggressiveness and the intensity of psychopathic symptoms – gender differences


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 763–776
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dr Jekels’ health resort in Bystra near Bielsko: the first treatment centre which adopted psychoanalysis in Poland


Psychiatr. Pol. 2017; 51(4): 777–781
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75621
Andrzej Brodziak, Alicja Różyk-Myrta, Agnieszka Wolińska
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Czy pielęgniarka jest w stanie i powinna realizować niektóre formy psychoterapii?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Is the nurse able to and should implement some forms of psychotherapy?Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSWISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl