51(6)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”.
W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 180pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty 2016 i 2017 jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 90, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl   tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2017; VOL. 51, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 6/2017

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 989-990
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/77951
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 993–1008
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/80136
Jay D. Amsterdam, Leemon B. McHenry, Jon N. Jureidini
FREE POLISH FULLTEXT: Zjawisko korupcji w badaniach psychiatrycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Industry-corrupted psychiatric trials

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1009–1027
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74304
Michał Danek, Janusz Danek, Aleksander Araszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Duże zwierzęta jako potencjalne modele zaburzeń psychicznych i zachowania człowieka
FREE ENGLISH FULLTEXT: Large animals as potential models of human mental and behavioral disorders

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1029–1038
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76329
Ewa Banach, Aleksandra Szczepankiewicz, Anna Leszczyńska-Rodziewicz,
Joanna Pawlak, Monika Dmitrzak-Węglarz, Dorota Zaremba, Joanna Twarowska-Hauser
FREE POLISH FULLTEXT: Wenlafaksyna i sertralina nie wpływają na ekspresję genów regulujących poziom kortyzolu u kobiet chorych na depresję
FREE ENGLISH FULLTEXT: Venlafaxine and sertraline does not affect the expression of genes regulating stress response in female MDD patients

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1039–1058
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75635
Rafał Wojdacz, Łukasz Święcicki, Anna Antosik-Wójcińska
FREE POLISH FULLTEXT: Porównanie wpływu anestetyków dożylnych stosowanych do znieczulenia w trakcie leczenia elektrowstrząsowego na bezpieczeństwo hemodynamiczne i przebieg zabiegów elektrowstrząsowych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comparison of the effect of intravenous anesthetics used for anesthesia during electroconvulsive therapy on the hemodynamic safety and the course of ECT

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1059–1077
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/65307
Anna Emilia Urban, Wiesław Jerzy Cubała
FREE POLISH FULLTEXT: Terapia monitorowana atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Therapeutic drug monitoring of atypical antipsychotics

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1079–1093
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74358
Dorota Mehrholz, Anna Emilia Urban,Marta Herstowska,
Roman Nowicki, Wiesław Cubała, Wioletta Barańska-Rybak
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza retrospektywna DRESS – reakcji polekowej z eozynofilią i powikłaniami narządowymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: A retrospective study of DRESS – drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1095–1106
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68919
Renata Markiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie EEG Biofeedback/Neurofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The use of EEG Biofeedback/Neurofeedback in psychiatric rehabilitation

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1107–1120
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74558
Ewa Stefańska, Magdalena Lech, Agnieszka Wendołowicz,
Beata Konarzewska, Napoleon Waszkiewicz, Lucyna Ostrowska
FREE POLISH FULLTEXT: Sposób żywienia a stan odżywienia pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i schizofrenią
FREE ENGLISH FULLTEXT: Eating habits and nutritional status of patients with affective disorders and schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1121–1131
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/67500
Teresa Małecka-Massalska, Joanna Popiołek, Mariusz Teter,
Iwona Homa-Mlak, Mariola Dec, Agata Makarewicz, Hanna Karakuła-Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Wykorzystanie kąta fazowego do oceny stanu odżywienia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Application of phase angle for evaluation of the nutrition status of patients with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1133–1144
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75739
Anna Dittfeld, Katarzyna Gwizdek, Paweł Jagielski, Anna Brzęk, Katarzyna Ziora
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena związku pomiędzy ortoreksją a wegetarianizmem z użyciem BOT (Bratman Test for Orthorexia)
FREE ENGLISH FULLTEXT: A Study on the relationship between orthorexia and vegetarianism using the BOT (Bratman Test for Orthorexia)

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1145–1152
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68948
Monika Rosińska, Teresa Rzepa, Beata Szramka-Pawlak, Ryszard Żaba
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz własnego ciała oraz objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę
FREE ENGLISH FULLTEXT: Body image and depressive symptoms in person suffering from psoriasis

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1153–1163
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68848
Tomasz Zięciak, Teresa Rzepa, Joanna Król, Ryszard Żaba
FREE POLISH FULLTEXT: Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę
FREE ENGLISH FULLTEXT: Feelings of stigmatization and depressive symptoms in psoriasis patients

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1165–1179
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60537
Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka,
Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski
FREE POLISH FULLTEXT: Lęk–cecha i lęk–stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Trait and state anxiety in patients treated with intensive short-term group psychotherapy for neurotic and personality disorders

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1181–1189
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61781
Cezary Żechowski
FREE POLISH FULLTEXT: Teoria emocji i popędów – od Sigmunda Freuda do Jaaka Pankseppa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Theory of drives and emotions – from Sigmund Freud to Jaak Panksepp

Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1191–1192
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/80301
Monika Kornacka
FREE POLISH FULLTEXT: Sprawozdanie: The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, Kluż-Napoka, 28.06.–1.07.2017 r.
FREE ENGLISH FULLTEXT: Report from the 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, Cluj-Napoca, 28.06.–01.07.2017Lista recenzentów Psychiatrii Polskiej w roku 2017 / list of Psychiatria Polska reviewers in 2017


Czasopismo dofinansowane w ramach umowy 877/P-DUN/2016 ze środków MNiSW

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl