52(2)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2018

v.52

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2018; VOL. 52, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 2/2018

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 181-182
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/85341
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 185–197
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70610
Paweł Wójciak, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Obraz kliniczny, patogeneza i ocena psychometryczna objawów negatywnych schizofrenii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical picture, pathogenesis and psychometric assessment of negative symptoms of schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 199–215
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/67276
Joanna Szczotka, Bartosz Majchrowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Schizofrenia jako zaburzenie „ja” ucieleśnionego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Schizophrenia as a disorder of embodied self

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 217–226
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69697
Bogumiła Witkowska-Łuć
FREE POLISH FULLTEXT: Schizofrenia i poczucie koherencji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Schizophrenia and sense of coherence

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 227–239
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64831
Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Alina Borkowska,
Marta Janus, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS). Część 1. Konstrukcja i struktura skali
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Cognitive Screening Scale for Schizophrenia (CSSS). Part 1. Design and structure of the scale

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 241–250
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69101
Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Tytus Koweszko, Ada Nowakowska, Agata Szulc
FREE POLISH FULLTEXT: Przesiewowa Skala Funkcji Poznawczych w Schizofrenii (CSSS). Część 2. Trafność diagnostyczna metody
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Cognitive Screening Scale for Schizophrenia (CSSS). Part 2. Validity of the scale

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 251–259
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/69142
Aneta Tylec, Halina Dubas-Ślemp, Anna Wójcicka,
Bartłomiej Drop, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Trudności drugorzędowej profilaktyki raka szyjki macicy u kobiet leczonych z powodu schizofrenii paranoidalnej – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: The difficulties of secondary prophylaxis of cervical cancer in women suffering from paranoid schizophrenia – a case study

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 261–273
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68472
Katarzyna Simonienko, Natalia Wygnał, Urszula Cwalina,
Mikołaj Kwiatkowski, Agata Szulc, Napoleon Waszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Przyczyny zażywania kannabinoidów i substancji psychostymulujących u pacjentów ze schizofrenią
FREE ENGLISH FULLTEXT: The reasons for use of cannabinoids and stimulants in patients with schizophrenia

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 275–286
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/78414
Aleksandra Skotnik, Agnieszka Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Korzystanie z pomocy psychologicznej a zachowania asertywne u członków rodzin osób chorych na schizofrenię
FREE ENGLISH FULLTEXT: The effects of psychological help on assertive behaviors in family members of schizophrenia patients

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 287–307
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/67111
Rima Gaidamowicz, Aušra Deksnyte, Karolina Palinauskaite,
Ramunas Aranauskas, Vytautas Kasiulevičius, Virginijus Šapoka, Lukas Aranauskas
FREE POLISH FULLTEXT: ADHD – plaga XXI wieku?
FREE ENGLISH FULLTEXT: ADHD – the scourge of the 21st century?

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 309–322
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70388
Tomasz Hanć
FREE POLISH FULLTEXT: ADHD jako czynnik ryzyka otyłości. Aktualny stan badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: ADHD as a risk factor for obesity. Current state of research

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 323–343
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76088
Justyna Holka-Pokorska, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Marek Jarema
FREE POLISH FULLTEXT: Kontrowersje wokół diagnozy mutyzmu wybiórczego – krytyczna analiza trzech przypadków w świetle współczesnych badań oraz kryteriów diagnostycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The controversy around the diagnosis of selective mutism – a critical analysis of three cases in the light of modern research and diagnostic criteria

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 345–353
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/75738
Witold Pawliczuk, Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka – przegląd badań epidemiologicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence of mental disorders among children and youth staying in residential institutions, children’s homes – a review of epidemiological studies

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 355–369
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/68744
Michalina Zimoń, Edyta Matusik, Bartosz Kapustka, Jacek Durmała,
Iwona Doroniewicz, Bartosz Wnuk
FREE POLISH FULLTEXT: Poziom stresu u dzieci i młodzieży leczonych z powodu skoliozy idiopatycznej w zależności od sposobu leczenia zachowawczego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Conservative management strategies and stress level in children and adolescents with idiopathic scoliosis

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 371–386
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/66229
Małgorzata Klimek, Magdalena Nitecka, Grażyna Dutkowska,
Maja Gilarska, Przemko Kwinta
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy temperamentalne u czteroletnich dzieci urodzonych przedwcześnie – czy mogą sugerować zagrożenie w funkcjonowaniu psychicznym?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Temperament traits in 4-year-old children born prematurely – may they suggest a threat for mental functioning?

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 387–398
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/67601
Halla Kamińska, Aneta Gawlik, Tomasz Gawlik, Ewa Małecka-Tendera
FREE POLISH FULLTEXT: Hospitalizacje z powodu zatruć alkoholem etylowym wśród dzieci i młodzieży – dane pochodzące z jednego szpitala klinicznego w Polsce
FREE ENGLISH FULLTEXT: Hospitalizations due to alcohol intoxication among children and adolescents – data from one clinical hospital in Poland

Psychiatr. Pol. 2018; 52(2): 399–410
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/40548
Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki,
Krzysztof Gąsior, Artur Juczyński, Agata Biedrzycka,
Katarzyna Nowakowska-Domagała
FREE POLISH FULLTEXT: Walidacja polskiej wersji Skali Głodu Alkoholu Penn (Penn Alcohol Craving Scale – PACS)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of the Polish version of the Penn Alcohol Craving Scale (PACS)
Regulamin
Regulations


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl