52(3)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

2018

v.52

2017

v.51

2016

v.50

2015

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 


NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST
(Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2018; VOL. 52, NR. 3
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 3/2018

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 417-418
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92239
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 421–435
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/78891
Alina Wilkowska, Hanna Kujawska-Danecka, Adam Hajduk
FREE POLISH FULLTEXT: Ryzyko i profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych. Przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Risk and prophylaxis of venous thromboembolism in hospitalized psychiatric patients. A review

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 437–447
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76863
Piotr Gałecki, Monika Talarowska
FREE POLISH FULLTEXT: Teoria zapalna depresji – najważniejsze fakty
FREE ENGLISH FULLTEXT: Inflammatory theory of depression

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 449–457
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/80069
Krzysztof Styczeń, Magdalena Sowa-Kućma, Dominika Dudek,
Marcin Siwek, Witold Reczyński, Bernadeta Szewczyk,
Paulina Misztak, Roman Topór-Mądry, Włodzimierz Opoka, Gabriel Nowak
FREE POLISH FULLTEXT: Stężenie cynku i miedzi nie różnicuje choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Zinc and copper concentration do not differentiate bipolar disorder from major depressive disorder

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 459–470
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/80500
Marek Gryz, Małgorzata Lehner, Aleksandra Wisłowska-Stanek, Adam Płaźnik
FREE POLISH FULLTEXT: Funkcjonowanie układu dopaminergicznego w warunkach stresu – poszukiwanie podstaw różnic indywidualnych, badania przedkliniczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dopaminergic system activity under stress condition – seeking individual differences, preclinical studies

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 471–486
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/66124
Małgorzata Teresa Talaga, Iwona Marta Sikorska, Mirosława Jawor
FREE POLISH FULLTEXT: Odporność psychiczna u osób z zaburzeniami afektywnymi i lękowymi a doświadczenia wczesnej traumy – badania pilotażowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Resilience in persons with affective and anxiety disorders and the experience of early trauma – pilot studies

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 487–497
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/74559
Justyna Skotnicka
FREE POLISH FULLTEXT: Ekspozycja na doświadczenia traumatyczne wśród osób uzależnionych od alkoholu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Exposure to traumatic experiences among people addicted to alcohol

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 499–510
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/69218
Marcin Rzeszutek, Maja Lis-Turlejska, Hanna Palich, Szymon Szumiał
FREE POLISH FULLTEXT: Polska adaptacja narzędzia pomiaru ekspozycji na traumatyczne zdarzenia według definicji DSM-5: Life Events Checklist for DSM-5 (LEC-5)
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Polish adaptation of the Life Events Checklist (LEC-5) for PTSD criteria from DSM-5

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 511–524
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/79217
Maria Filip, Marian Macander, Piotr Gałecki, Monika Talarowska,
Krzysztof Zboralski, Janusz Szemraj, Agata Orzechowska
FREE POLISH FULLTEXT: Style radzenia sobie ze stresem, kontrola emocji i wykładniki biochemiczne jako wspólny element protekcyjny w zapalnej reakcji na stres
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coping with stress, control of emotions and biochemical markers as a common protective element in the inflammatory response to stress

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 525–542
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/77901
Bartłomiej Łukasz Skowroński, Elżbieta Talik
FREE POLISH FULLTEXT: Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coping with stress and the sense of quality of life in inmates of correctional facilities

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 543–555
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/73837
Magdalena Witt, Bogusław Stelcer, Marta Czarnecka-Iwańczuk
FREE POLISH FULLTEXT: Styl radzenia sobie ze stresem u strażaków narażonych na ciężki stres
FREE ENGLISH FULLTEXT: Stress coping styles in firemen exposed to severe stress

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 557–571
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/68514
Tomasz Kucmin, Adriana Kucmin, Dorota Turska, Andrzej Turski, Adam Nogalski
FREE POLISH FULLTEXT: Style radzenia sobie ze stresem i dyspozycyjny optymizm jako predyktory nasilenia objawów PTSD w grupie ratowników medycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coping styles and dispositional optimism as predictors of post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms intensity in paramedics

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 573–583
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39750
Bernadetta Janusz, Martyna Chwal-Błasińska, Karina Michałowska,
Mariusz Furgał, Jakub Bobrzyński, Bogdan de Barbaro,
Marcin Siwek, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Czy rodzina „potrzebuje” depresji? Badania pilotażowe konsultacji rodzinnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Does the family “need” depression? A pilot study of family consultations

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 585–598
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/64194
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Wsparcie społeczne jako determinant zadowolenia z życia u kobiet w okresie ciąży i po cięciu cesarskim
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social support as a determinant of life satisfaction in pregnant women and women after surgical delivery

Psychiatr. Pol. 2018; 52(3): 599–600
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92006
Marta Jerzak
FREE POLISH FULLTEXT: RECENZJA KSIĄŻEK
Jennifer B. Freeman, Abbe Mars Gracia „Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka. Podręcznik terapeuty” i „Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka. Poradnik pacjenta”.
John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek „Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży. Podręcznik terapeuty” i „Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży. Poradnik pacjenta”.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. zo.o., Sopot 2018

FREE ENGLISH FULLTEXT: BOOKS’ REVIEW
Jennifer B. Freeman, Abbe Mars Gracia „Family Based Treatment for Young Children With OCD guide” and „Family-Based Treatment for Young Children With OCD workbook”.
John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek „Cognitive-Behavioral Treatment of Childhood OCD: Therapist Guide” and “It’s Only a False Alarm: Workbook”.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. zo.o., Sopot 2018ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl