53(2)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2019 

 v.53 

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

EPA 2019
27th European Congress of Psychiatry,
Warsaw, Poland, 6-9 April 2019

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 53, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA 2/2019

PSYCHIATRIA POLSKA 2/2019

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 219-220
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105475
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 223–244
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105906
Anna Giménez, Isabella Pacchiarotti, Joaquín Gil, Andrea Murru,
Susana P. Gomes, Justo E. Pinzón, Gerard Anmella,
Marta Gómez-Ramiro, Norma Verdolini, Marc Valentí,
José M. Goikolea, Eduard Vieta
FREE POLISH FULLTEXT: Działania niepożądane w czasie ciąży i poważne wrodzone wady rozwojowe u niemowląt pacjentek z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i zaburzeniami schizoafektywnymi leczonych lekami przeciwpadaczkowymi: przegląd systematyczny
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adverse outcomes during pregnancy and major congenital malformations in infants of patients with bipolar and schizoaffective disorders treated with antiepileptic drugs: A systematic review

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 245–262
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/103385
Jerzy Samochowiec, Janusz Rybakowski, Piotr Gałecki,
Agata Szulc, Joanna Rymaszewska, Wiesław Jerzy Cubała,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część I: Leczenie depresji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations of the Polish Psychiatric Association for treatment of affective disorders in women of childbearing age. Part I: Treatment of depression

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 263–276
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/103555
Janusz Rybakowski, Wiesław Jerzy Cubała, Piotr Gałecki,
Joanna Rymaszewska, Jerzy Samochowiec, Agata Szulc,
Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część II: Choroba afektywna dwubiegunowa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations of the Polish Psychiatric Association regarding the treatment of affective disorders in women of childbearing age. Part II: Bipolar disorder

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 277–292
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/104440
Joanna Rymaszewska, Dorota Szcześniak, Wiesław Jerzy Cubała,
Piotr Gałecki, Janusz Rybakowski, Jerzy Samochowiec,
Agata Szulc, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część III: Postępowanie w wypadku utraty ciąży oraz niepowodzeń w leczeniu niepłodności metodą in vitro
FREE ENGLISH FULLTEXT: Recommendations of the Polish Psychiatric Association for treatment of affective disorders in women of childbearing age. Part III: Approach to pregnancy loss and unsuccessful in vitro treatment of infertility

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 293–312
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/97374
Jerzy W. Aleksandrowicz
FREE POLISH FULLTEXT: „Zaburzenia” czy „zaburzenie” nerwicowe?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurotic “disorders” or “disorder”?

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 313–324
DOI: doi.org/10.12740/PP/81447 
Zdzisław Kroplewski, Alicja Serocka, Małgorzata Szcześniak
FREE POLISH FULLTEXT: Wsparcie społeczne a poczucie sensu życia u osób z zaburzeniami lękowymi – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social support and sense of life in patients with anxiety disorders – preliminary report

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 325–339
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89639
Katarzyna Walęcka-Matyja
FREE POLISH FULLTEXT: Predykcyjna rola retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich ojca a perfekcjonizm i samoocena kobiet w okresie wczesnej dorosłości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Predictive role of retrospective assessment of parental attitudes of fathers vs. perfectionism and self-esteem of women in early adulthood

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 341–357
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/82028
Magdalena Chęć, Maria Ligocka, Inga Janik, Jerzy Samochowiec,
Agnieszka Samochowiec
FREE POLISH FULLTEXT: Pośrednicząca rola nastroju we wpływie muzyki na emocjonalny odbiór materiału obrazowego przez adolescentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Intermediary role of mood in the way music affects emotional reception of visual stimuli in adolescents

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 359–370
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81754
Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna,
Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka,
Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza opinii młodzieży na temat profilaktyki samobójstw
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of adolescents’ opinions on suicide prevention

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 371–382
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/85729
Izabela Łucka, Dorota Janikowska-Hołoweńko, Patryk Domarecki,
Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka
FREE POLISH FULLTEXT: Ortoreksja – oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Orthorexia nervosa – a separate clinical entity, a part of eating disorder spectrum or another manifestation of obsessive-compulsive disorder?

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 383–398
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/90633
Izabela Łucka, Patryk Domarecki, Dorota Janikowska-Hołoweńko,
Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka
FREE POLISH FULLTEXT: Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka ortoreksji wśród uczącej się młodzieży województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
FREE ENGLISH FULLTEXT: The prevalence and risk factors of orthorexia nervosa among school-age youth of Pomeranian and Warmian-Masurian voivodeships

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 399–417
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/94381
Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska
FREE POLISH FULLTEXT: „Trudny” temperament dziecka i jego związek ze stresem rodzicielskim w grupach rodziców wychowujących chłopców i dziewczynki
FREE ENGLISH FULLTEXT: The child’s “difficult” temperament and its relation with parental stress in groups of parents bringing up boys and girls

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 419–432
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/94382
Agnieszka Pisula, Anita Bryńska, Stanisław Wójtowicz,
Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Ogólny stan zdrowia, poczucie koherencji oraz style radzenia sobie ze stresem rodziców uczestniczących w „Warsztatach dla rodziców dzieci nadpobudliwych”
FREE ENGLISH FULLTEXT: General health, sense of coherence and coping styles in parents participating in Workshops for Parents of Hyperactive Children

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 433–446
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92272
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska, Krzysztof Śmigórski,
Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Specyfika funkcjonowania węchowego osób starszych. Różnice między starzeniem się fizjologicznym a patologią
FREE ENGLISH FULLTEXT: Characteristics of olfactory function in a healthy geriatric population. Differences between physiological aging and pathology

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 447–458
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92023
Marta Siepsiak, Wojciech Dragan
FREE POLISH FULLTEXT: Mizofonia – przegląd badań i głównych koncepcji teoretycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Misophonia – a review of research results and theoretical concepts

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 459–473
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92392
Anna Herman
FREE POLISH FULLTEXT: Zastosowanie suplementacji probiotykami w profilaktyce i leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych – przegląd dotychczasowych badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research

Psychiatr. Pol. 2019; 53(2): 475–486
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/94469
Beata Łabuz-Roszak, Ewa Niewiadomska,
Katarzyna Kubicka-Bączyk, Michał Skrzypek,
Krystyna Tyrpień-Golder, Anna Majewska, Anna Matejczyk,
Paweł Dobrakowski, Krystyna Pierzchała
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie bólu u chorych na stwardnienie rozsiane i jego związek z objawami depresyjnymi, lękiem i jakością życia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence of pain in patients with multiple sclerosis and its association with anxiety, depressive symptoms and quality of life-

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl