53(4)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2019 

 v.53 

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 53, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 4/2019


Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 719-720
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111823
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 737–752
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/95098
Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Słopień
FREE POLISH FULLTEXT: Dziewczęta i kobiety z autyzmem
FREE ENGLISH FULLTEXT: Girls and women with autism

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 771–788
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89948
Aleksandra Waligóra, Sławomir Waligóra, Maria Kozarska,
Aleksandra Damasiewicz-Bodzek, Piotr Gorczyca,
Krystyna Tyrpień-Golder
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – biomarkery stresu oksydacyjnego oraz cyklu metylacji i transsulfuracji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Autism spectrum disorder (ASD) – biomarkers of oxidative stress and methylation and transsulfuration cycle

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 789–806
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/103090
Jan Aleksander Beszłej, Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko,
Patryk Piotrowski, Damian Siwicki, Artur Weiser,
Karolina Fila-Witecka, Joanna Rymaszewska, Paweł Tabakow
FREE POLISH FULLTEXT: Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) – nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deep brain stimulation: new possibilities for the treatment of mental disorders

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 807–824
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/104643
Jan Aleksander Beszłej, Damian Siwicki, Karolina Fila-Witecka,
Tomasz Wieczorek, Patryk Piotrowski, Artur Weiser,
Paweł Tabakow, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Głęboka stymulacja mózgu w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym – dwa przypadki kliniczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder – case report of two patients

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 825–843
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105130
Waldemar Krzyszkowiak, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak,
Eliza Krzanowska
FREE POLISH FULLTEXT: Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) i zaburzeń powiązanych (OCRD)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Treatment of obsessive-compulsive disorders (OCD) and obsessive-compulsive-related disorders (OCRD)

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 845–864
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/105378
Anna Citkowska-Kisielewska, Krzysztof Rutkowski,
Jerzy A. Sobański, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy lękowe w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniu lękowym uogólnionym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety symptoms in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 865–881
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/92217
Małgorzata Kołodziej-Sarzyńska, Magdalena Majewska,
Dariusz Juchnowicz, Hanna Karakuła-Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki ryzyka samobójstwa w kontekście teorii integracji społecznej według Émile’a Durkheima
FREE ENGLISH FULLTEXT: Risk factors of suicide with reference to the theory of social integration by Émile Durkheim

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 883–899
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/89795
Paweł Rodziński, Anna Ostachowska, Katarzyna Cyranka,
Krzysztof Rutkowski, Jerzy A. Sobański,
Anna Citkowska-Kisielewska, Edyta Dembińska, Michał Mielimąka
FREE POLISH FULLTEXT: Nerwicowe cechy osobowości i związane z nimi dysfunkcjonalne postawy pacjentów jako czynniki predysponujące do wystąpienia myśli samobójczych pod koniec intensywnej psychoterapii
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurotic personality traits and associated dysfunctional attitudes as factors predisposing patients to suicidal ideations at the end of intensive psychotherapy

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 901–914
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/100373
Małgorzata Szcześniak, Joanna Furmańska, Krystian Konieczny,
Krystyna Widecka, Karolina Rachubińska
FREE POLISH FULLTEXT: Wymiary osobowości nerwicowej i jej wybrane predyktory wśród osób z nadciśnieniem tętniczym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dimensions of neurotic personality and its selected predictors in individuals with arterial hypertension

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 915–938
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/97835
Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Michał Skalski,
Tomasz Golabek, Agata Świerkosz, Mikolaj Przydacz,
Edyta Dembińska, Michał Mielimąka, Katarzyna Cyranka,
Dominika Dudek, Piotr L. Chlosta, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004–2014
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurotic personality and lower urinary tract symptoms in day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 939–953
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/94704
Michał Skalski, Mikolaj Przydacz, Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Cyranka, Katarzyna Klasa, Wojciech Datka,
Tomasz Golabek, Piotr Chlosta, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Współwystępowanie objawów z dolnego odcinka dróg moczowych z objawami depresyjnymi u pacjentów leczonych psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coexistence of lower urinary tract symptoms (LUTS) with depressive symptoms in patients suffering from depressive disorders

Psychiatr. Pol. 2019; 53(4): 955–966
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/93105
Daniel Rodriguez-Paris, Agnieszka Remlinger-Molenda,
Rafał Kurzawa, Aleksandra Głowińska, Robert Spaczyński,
Filip Rybakowski, Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie zaburzeń psychicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disorders in women with polycystic ovary syndrome
 


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl