54(5)


ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 54, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA  5/2020


Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 841–842
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/130515
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 845–864
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/126249
Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Pół wieku obserwacji uczestniczącej w psychiatrii. Część III: psychofarmakologia
FREE ENGLISH FULLTEXT: A half-century of participant observation in psychiatry. Part III: psychopharmacology

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 865–875
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/126592
Maciej Pilecki, Agata Dimter, Marcin Siwek, Krzysztof Styczeń,
Weronika Rodak, Anna Krupa, Natalia Śmierciak, Dominika Dudek
FREE POLISH FULLTEXT: Transformacja i zasady działania psychiatrycznego oddziału jednoimiennego w trakcie pandemii COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Transformation and operation of a uniform psychiatric ward dedicated to COVID-19 patients during the pandemic

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 877–895
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/110030
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Małgorzata Janas-Kozik,
Marta Anczewska, Katarzyna Kucharska, Daria Biechowska,
Mariusz Zięba, Beata Koń, Barbara Więckowska
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric services provided to children and youth in 2010–2016 based on the National Health Fund data

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 897–913
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111852
Marta Anczewska, Daria Biechowska, Piotr Gałecki,
Małgorzata Janas-Kozik, Beata Koń,
Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, Anna Śremska, Filip Urbański,
Barbara Więckowska, Mariusz Zięba, Katarzyna Kucharska
FREE POLISH FULLTEXT: Jednostki organizacyjne psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dorosłych – analiza na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2010–2016
FREE ENGLISH FULLTEXT: Organizational units providing psychiatric services for adults – an analysis based on the National Health Fund data for 2010–2016

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 915–933
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/123349
Mariola Friedrich, Joanna Fugiel, Magda Bruszkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena wpływu zmian sposobu żywienia na wybrane parametry u osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w całodobowym Domu Pomocy Społecznej. Cz. I: wpływ zmian w sposobie żywienia na metabolizm węglowodanowo-lipidowy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessing effects of diet alteration on selected parameters of chronically mentally ill residents of a 24-hour Nursing Home. Part I: Effects of diet modification on carbohydrate-lipid metabolism

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 935–950
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/116579
Artur Daren, Przemysław Adamczyk, Piotr Błądziński,
Aleksandra Sułecka-Stelmach, Anna Starowicz-Filip,
Łukasz Gawęda, Aneta Kalisz, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Zatrudnienie chronione w schizofrenii jest związane z objawami dezorganizacji, szybkością przetwarzania i rozumieniem metafor
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sheltered employment in schizophrenia is related to disorganization symptoms, processing speed and metaphor comprehension

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 951–975
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113437
Dawid Kruk, Dagmara Mętel, Łukasz Gawęda, Andrzej Cechnicki
FREE POLISH FULLTEXT: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w diagnostyce i terapii psychoz nieafektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Implementation of virtual reality (VR) in diagnostics and therapy of nonaffective psychoses

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 977–989
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/109129
Tomasz Hadryś, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Amisulpryd – lek taki sam jak wszystkie czy inny? Aktualizacja
FREE ENGLISH FULLTEXT: Amisulpride – is it as all other medicines or is it different? An update

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 991–1005
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81092
Maria Kaźmierczak, Justyna Michałek-Kwiecień,
Bogumiła Kiełbratowska, Karol Karasiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Osobowość rodziców i doświadczenia matek w opiece nad dzieckiem jako predyktory depresji poporodowej u par w okresie przejścia do rodzicielstwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Parents’ personality and maternal experiences in childcare as predictors of postpartum depression in couples in transition to parenthood

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 1007–1024
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/111751
Patryk Piotrowski, Mateusz Babicki, Paulina Maślanka,
Kamila Kotowicz, Dominik Marciniak, Joanna Rymaszewska
FREE POLISH FULLTEXT: Ocena zaburzeń snu i stosowania środków psychoaktywnych wśród polskich studentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Assessment of sleep disorders and use of psychoactive drugs among Polish students

Psychiatr. Pol. 2020; 54(5): 1025–1035
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/105213
Justyna Czekajewska, Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski,
Michał Musielak
FREE POLISH FULLTEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – psychiatra, biolog i filozof
FREE ENGLISH FULLTEXT: Kazimierz Filip Wize (1873–1953) – a psychiatrist, a biologist and a philosopher

 


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl