54(6)

-

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

 2017 

v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2019; VOL. 54, NR. 6
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA  6/2020


Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1043–1044
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/131934
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1047–1066
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/128340
Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Leczenie litem – stan wiedzy na rok 2020
FREE ENGLISH FULLTEXT: Lithium treatment – the state of the art for 2020

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1067–1090
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120084
Paul W. Andrews, Jay D. Amsterdam
FREE POLISH FULLTEXT: Hormetyczne podejście do zrozumienia skuteczności leków przeciwdepresyjnych i rozwoju tolerancji na leki przeciwdepresyjne – spojrzenie koncepcyjne
FREE ENGLISH FULLTEXT: A hormetic approach to understanding antidepressant effectiveness and the development of antidepressant tolerance – A conceptual view
--->SUPLEMENTARY MATERIALS

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1091–1107
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111932
Łukasz Kunert, Jacek Gawrychowski, Jarosław Sobiś, Grzegorz Buła,
Robert Pudlo
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia depresyjne i lękowe u chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive and anxiety disorders in patients with primary hyperparathyroidism

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1109–1121
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/112967
Krzysztof Czaderny
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki ryzyka depresji. O nowych przesłankach na temat znaczenia niedoborów selenu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Risk factors for depression. New evidence on selenium deficiency and depressive disorders

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1123–1135
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/110610
Marlena Sokół-Szawłowska
FREE POLISH FULLTEXT: Przypadki depresji okołoporodowej u ojców
FREE ENGLISH FULLTEXT: Paternal perinatal depression: cases

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1137–1147
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/110144
Karolina Wincewicz-Cichecka, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Aktywność elektrodermalna a ocena ryzyka samobójstwa u osób z zaburzeniami afektywnymi
FREE ENGLISH FULLTEXT: Electrodermal activity and suicide risk assessment in patients with affective disorders

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1149–1162
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115281
Anna Aftyka, Ilona Ewelina Rozalska, Aleksandra Pawlak,
Oleg Gorbaniuk
FREE POLISH FULLTEXT: Nasilenie objawów stresu pourazowego i poziom odczuwanego stresu a strategie radzenia sobie ze stresem u matek dzieci w przeszłości leczonych na oddziale intensywnej terapii noworodka
FREE ENGLISH FULLTEXT: Severity of post-traumatic stress symptoms, level of experienced stress and coping strategies in mothers of children previously treated in the neonatal intensive care unit

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1163–1180
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113555
Dorota Merecz-Kot, Agata Wężyk, Małgorzata Waszkowska,
Aleksandra Andysz
FREE POLISH FULLTEXT: Wstyd, poczucie winy, perspektywa czasowa, czas odbywania kary pozbawienia wolności i objawy PTSD u skazanych sprawców wypadków drogowych – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Shame, guilt, time perspective, time of imprisonment and PTSD symptoms in sentenced motor vehicle accidents perpetrators – a preliminary report

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1181–1194
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/116908
Filip Szumski, Krzysztof Kasparek, Józef Krzysztof Gierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Wysokie czy bardzo wysokie ryzyko recydywy? Możliwości oceny kategorii ryzyka recydywy sprawców na potrzeby Ustawy z 22.11.2013
FREE ENGLISH FULLTEXT: High or very high recidivism risk? The possibilities of recidivism risk assessment under the Polish SVP law (the Act of 22 November 2013)

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1195–1207
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/111929
Piotr Kordel, Maciej Kokociński, Krzysztof Kordel,
Romuald Krajewski
FREE POLISH FULLTEXT: Przyczyny zdrowotne zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie w latach 1990–2014
FREE ENGLISH FULLTEXT: Medical grounds for suspending the professional licence of physicians and dentists by Regional Medical Councils between 1990 and 2014

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1209–1230
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115100
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Reakcje na „apostolską działalność” dr. Ludwika Jekelsana rzecz psychoanalizy w Polsce do wybuchu I wojny światowej. Część 1
FREE ENGLISH FULLTEXT: The reception of Dr Ludwik Jekels’ “apostolic activity” to promote psychoanalysis in Poland before the outbreak of World War I. Part 1

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1231–1254
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/81669
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Reakcje na „apostolską działalność” dr. Ludwika Jekelsa na rzecz psychoanalizy w Polsce do wybuchu I wojny światowej. Część 2
FREE ENGLISH FULLTEXT: The reception of Dr Ludwik Jekels’ “apostolic activity” to promote psychoanalysis in Poland before the outbreak of World War I. Part 2

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1255–1261
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/109763
Joanna Wilemborek, Marek Jarema
FREE POLISH FULLTEXT: Z historii polskiej psychiatrii: paragnomen
FREE ENGLISH FULLTEXT: From the history of Polish psychiatry: paragnomen

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1263–1268
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/130768
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Dominika Dudek,
Krzysztof J. Filipiak, Marek Krzystanek, Leszek Markuszewski,
Marek Ruchała, Elżbieta Tomiak
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Leczenie nadwagi i otyłości w czasie pandemii i po jej zakończeniu. Nie czekajmy na rozwój powikłań – nowe wytyczne dla lekarzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Treatment of overweight and obesity during and after a pandemic. Let’s not wait for the development of complications – new guidelines for doctors
Wytyczne opracowane przez Ekspertów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Sekcji Naukowej Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1269–1272
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127936
Dorota Ozga, Sabina Krupa, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska,
Małgorzata Knap, Paweł Witt
FREE POLISH FULLTEXT: List do Redakcji. Wsparcie psychologiczne zapewniane przez krajowe stowarzyszenia pielęgniarskie w wypadku pandemii. Doświadczenia polskich pielęgniarek na OIT
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to the Editor. Psychological support provided by national nursing associations in pandemic. Polish ICU nursing experiences

Psychiatr. Pol. 2020; 54(6): 1273–1274
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/128333
Alina Wilkowska, Hanna Kujawska-Danecka, Adam Hajduk
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w psychiatrii z perspektywy roszczeń prawnych – odpowiedź autorów
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Thromboembolic complications in psychiatry from the perspective of legal claims – authors response

ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl