55(2)

ARCHIWUM (PAST ISSUES): 

 2021

 v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2021; VOL. 55, NR. 2
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


PSYCHIATRIA POLSKA  2/2021

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 231–232
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/136168
Dominika Dudek, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 235–259
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/132496
Jerzy Samochowiec, Dominika Dudek, Jolanta Kucharska-Mazur,
Sławomir Murawiec, Joanna Rymaszewska, Wiesław Jerzy Cubała,
Janusz Heitzman, Agata Szulc, Małgorzata Bała, Piotr Gałecki
FREE POLISH FULLTEXT: Leczenie farmakologiczne epizodu depresji i zaburzeń depresyjnych nawracających – wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Pharmacological treatment of a depressive episode and recurrent depressive disorder – guidelines of the Polish Psychiatric Association and the National Consultant for Adult Psychiatry

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 261–274
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/132953
Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Etiopatogeneza schizofrenii – stan wiedzy na rok 2021
FREE ENGLISH FULLTEXT: Etiopathogenesis of schizophrenia – the state of the art for 2021

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 275–286
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/112004
Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Urszula Marcinkowska,
Gniewko Więckiewicz, Izabela Jaworska
FREE POLISH FULLTEXT: Znaczenie długotrwałej psychoedukacji w ograniczeniu przyrostu masy ciała chorych przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Long-term psychoeducation in limiting body mass gain in patients treated with atypical antipsychotics

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 287–307
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/131533
Artur Daren, Dagmara Mętel, Piotr Błądziński, Aneta Kalisz,
Renata Pionke, Martyna Krężołek, Dorota Frydecka, Błażej Misiak,
Andrzej Cechnicki, Łukasz Gawęda
FREE POLISH FULLTEXT: Związki między wymiarami potrzeby domknięcia poznawczego a doświadczeniami podobnymi do objawów psychotycznych oraz przeskokiem do konkluzji Badanie na dużej próbie populacyjnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The relationships of need for closure dimensions with psychotic-like experiences and jumping to conclusions. A study of a large cross-population sample

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 309–321
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/112470
Mateusz Przybylak, Jakub Grabowski, Leszek Bidzan
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ zaburzeń sekrecji hormonów tarczycy na funkcje poznawcze
FREE ENGLISH FULLTEXT:
Cognitive functions and thyroid hormones secretion disorders

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 323–330
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/114122
Beata Łabuz-Roszak, Magdalena Torbus-Paluszczak,
Janusz Becelewski, Michał Becelewski, Paweł Dobrakowski,
Krystyna Pierzchała
FREE POLISH FULLTEXT: Choroba Alzheimera o wczesnym początku – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Early onset Alzheimer’s disease – a case study

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 331–344
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/118055
Irena Milaniak, Ewa Wilczek-Rużyczka, Piotr Przybyłowski
FREE POLISH FULLTEXT: Mediacyjny wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na relację między wsparciem społecznym a symptomami depresji u pacjentów po przeszczepieniu serca
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mediating effect of coping strategies on the relation between social support and depressive symptoms among patients after cardiac transplantation

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 345–361
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/116570
Maciej Bladowski, Grzegorz Mazur, Krzysztof Małyszczak
FREE POLISH FULLTEXT: Związek pomiędzy zaburzeniem lękowym z napadami lęku a nadciśnieniem tętniczym. Przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: The relationship between panic disorder and hypertension. A review of literature

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 363–375
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/113196
Magdalena Piegza, Dawid Wierzba, Jacek Piegza
FREE POLISH FULLTEXT: Kardiologiczny zespół X – aktualny stan wiedzy
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cardiac syndrome X – the present knowledge

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 377–396
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/116673
Lidia Zabłocka-Żytka, Michał Wiśniewski
FREE POLISH FULLTEXT: Zdrowie psychiczne osób z chorobami tkanki łącznej. Ujęcie negatywne i pozytywne oraz wybrane korelaty
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mental health of patients suffering from connective tissue diseases. Negative and positive concept and selected correlates

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 397–404
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/119376
Ewa Zalewska, Łukasz Obołończyk,
Maria Elżbieta Gnacińska-Szymańska, Krzysztof Sworczak
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia psychiatryczne u pacjentki z zespołem DiGeorge’a, zespołem Fahra i zespołem Turnera – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coexistence of DiGeorge syndrome with Fahr syndrome, mosaic Turner syndrome and psychiatric symptoms – a case report

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 405–420
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/115149
Joanna Hyrnik, Ida Zasada, Ireneusz Jelonek, Krzysztof M. Wilczyński,
Małgorzata Janas-Kozik
FREE POLISH FULLTEXT: Ortoreksja – aktualne ujęcie problemu. Przegląd badań
FREE POLISH FULLTEXT: Orthorexia – current approach. A review

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 421–433
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125387
Mateusz Gortat, Marzena Samardakiewicz, Adam Perzyński
FREE POLISH FULLTEXT: Ortoreksja – wypaczone podejście do zdrowego odżywiania się
FREE ENGLISH FULLTEXT: Orthorexia nervosa – a distorted approach to healthy eating

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 435–446
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/113173
Sebastian Masternak, Olga Padała, Hanna Karakuła-Juchnowicz
FREE POLISH FULLTEXT: Fałszywie dodatnie wyniki testów narkotykowych u pacjentów przyjmujących leki psychotropowe – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: False-positive drug test results in patients taking psychotropic drugs. A literature review

Psychiatr. Pol. 2021; 55(2): 447–469
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/116140
Łukasz Wieczorek, Michał Bujalski, Katarzyna Dąbrowska
FREE POLISH FULLTEXT: Negatywne konsekwencje wynikające z przyjmowania nowych substancji psychoaktywnych przez polskich użytkowników
DG JUSTICE, program: JUST/2014, umowa nr HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7077 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska. Praca naukowa sfinansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2016–2017 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl