56(1)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2022

 v.56

2021

v.55

 2020 

 v.54

 2019 

 v.53

 2018 

v.52

2017 v.51

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2 2 2 2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5 5 5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6 6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

 

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali (od wiosny 2016r za pośrednictwem Oddziałów), na adresy mailowe pliki pdf z kolejnymi zeszytami “Psychiatrii Polskiej” oraz “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarządy Oddziałów PTP mają Państwa aktualny adres e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię” i 140pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP, którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: biuro@krwptp.pl tel: 518-330-994.

Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)


PSYCHIATRIA POLSKA 2022; VOL. 56, NR. 1
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS

PSYCHIATRIA POLSKA 1/2022 

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 3–4
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/146877
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 7–18
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/140537
Paulina Jaworska-Andryszewska, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Wyższe wskaźniki traumy wczesnodziecięcej u osób z zaburzeniem osobowości borderline w porównaniu z pacjentami z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: Higher indexes of childhood trauma in borderline personality disorder compared with bipolar disorder

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 19–34
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/125745
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część I: Przedchorobowe wartości wskaźników psychologicznych i relacyjnych a późniejszy przebieg choroby oraz długofalowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part I: Premorbid values of psychological and relational indicators in the context of illness course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 35–50
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/126449
Mariusz Ślosarczyk, Katarzyna Ślosarczyk, Mariusz Furgał
FREE POLISH FULLTEXT: 45-letnie badania katamnestyczne schizofrenii młodzieńczej. Część II: Wiek zachorowania, typ początku zaburzenia i obecność obciążeń rozwojowych a późniejszy przebieg choroby oraz długoterminowe funkcjonowanie społeczne pacjentów
FREE ENGLISH FULLTEXT: A 45-year follow-up study of adolescent schizophrenia. Part II: Age of disease onset, type of onset of the disorder and presence of developmental burden in the context of disease course and long-term social functioning of patients

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 51–61
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124273
Renata Modrzejewska, Jacek Bomba, Paulina Cofór, Agnieszka Pac
FREE POLISH FULLTEXT: Objawy depresyjne w okresie adolescencji a jakość życia po 17 latach – badanie katamnestyczne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive symptoms in adolescence and quality of life 17 years later – follow-up study

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 63–75
DOI: https://doi.org/ 10.12740/PP/129012
Karolina Wincewicz, Karolina Sapota-Zaręba, Tadeusz Nasierowski
FREE POLISH FULLTEXT: Zespół Gansera – zaburzenie dysocjacyjne czy zaburzenie pozorowane? Opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Ganser syndrome – a dissociative disorder or a factitious disorder? A case report

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 77–87
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127603
Dorota Chmyłko-Terlikowska, Kamil Lucci, Agnieszka Pęska, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki wpływające na długość hospitalizacji u pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – przegląd badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Factors affecting the length of hospitalization in people diagnosed with anorexia nervosa – study review

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 89–100
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/126233
Monika Suszko, Jacek Sobocki, Christian Imieliński
FREE POLISH FULLTEXT: Śmiertelność w grupie pacjentów z jadłowstrętem psychicznym z ekstremalnie niskim BMI – implikacje dysfunkcji układu pokarmowego i endokrynnego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mortality in extremely low BMI anorexia nervosa patients – implications of gastrointestinal and endocrine system dysfunction

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 101–114
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/127144
Michał Górski, Jagoda Garbicz, Marta Buczkowska,
Grzegorz Marsik, Mateusz Grajek, Beata Całyniuk, Renata Polaniak
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia depresyjne wśród pensjonariuszy ośrodka opieki długoterminowej w obliczu izolacji spowodowanej pandemią COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depressive disorders among long-term care residents in the face of isolation due to COVID-19 pandemic

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 115–122
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124899
Anna Herman, Krzysztof Filip, Monika Wanke-Rytt, Tomasz Wolańczyk
FREE POLISH FULLTEXT: Wytyczne postępowania z pacjentami hospitalizowanymi w oddziale psychiatrii dla dzieci i młodzieży z podejrzeniem zachorowania lub z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19
FREE ENGLISH FULLTEXT: Practical guidelines for management of patients with suspected or confirmed COVID-19 hospitalized in a child and adolescent psychiatric ward

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 123–135
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/122461
Karina Badura-Brzoza, Patryk Główczyński, Magdalena Piegza,
Michał Błachut, Katarzyna Nabrdalik, Janusz Gumprecht, Piotr Gorczyca
FREE POLISH FULLTEXT: Porównawcza ocena związku czynników emocjonalnych z jakością życia w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2 – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: Comparative assessment of the relationship between emotional factors and quality of life in a group of patients with type 1 and type 2 diabetes – preliminary report

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 137–152
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/123883
Anna Więcek-Durańska
FREE POLISH FULLTEXT: Przestępczość seksualna duchownych wobec osób małoletnich – analiza przypadków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clergy-perpetrated sexual abuse of minors – case study

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 153–170
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/125885
Artur Wdowiak, Marta Makara-Studzińska, Dorota Raczkiewicz, Katarzyna Cyranka
FREE POLISH FULLTEXT: Problemy prokreacyjne a nasilenie lęku i depresji u kobiet leczonych z powodu niepłodności
FREE ENGLISH FULLTEXT: Reproductive problems and intensity of anxiety and depression in women treated for infertility

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 171–182
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/127900
Magdalena Budziszewska, Weronika Kałwak
FREE POLISH FULLTEXT: Depresja klimatyczna. Krytyczna analiza pojęcia
FREE ENGLISH FULLTEXT: Climate depression. Critical analysis of the concept

Psychiatr. Pol. 2022; 56(1): 183–193
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/124774
Ewelina Soroka, Maciej Słotwiński, Justyna Pawęzka, Anna Urbańska
FREE POLISH FULLTEXT: Pomiędzy self-stygmą a wolą zdrowienia. Trudności z akceptacją diagnozy psychiatrycznej – studium przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Between self-stigma and the will of recovery. Difficulties in accepting a psychiatric diagnosis – case study
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl