585_596

Psychiatr. Pol. 2016; 50(3): 585–596

DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59324

Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska

FREE POLISH FULLTEXT:
Zastosowanie komputerowych technologii wspomagających (CAT) w rehabilitacji funkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego

FREE ENGLISH FULLTEXT:
The application of computer assisted technologies (CAT) in the rehabilitation of cognitive functions in psychiatric disorders of childhood and adolescence

Summary
First applications of computer-assisted technologies (CAT) in the rehabilitation of cognitive deficits, including child and adolescent psychiatric disorders date back to the 80’s last century. Recent developments in computer technologies, wide access to the Internet and vast expansion of electronic devices resulted in dynamic increase in therapeutic software as well as supporting devices. The aim of computer assisted technologies is the improvement in the comfort and quality of life as well as the rehabilitation of impaired functions. The goal of the article is the presentation of most common computer-assisted technologies used in the therapy of children and adolescents with cognitive deficits as well as the literature review of their effectiveness including the challenges and limitations in regard to the implementation of such interventions.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl