859–872-J

Psychiatr. Pol. 2018; 52(5): 859–872

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/91916

Marcin J. Jabłoński, Joanna Streb, Beata Mirucka,
Agnieszka J. Słowik, Robert Jach

FREE POLISH FULLTEXT:

Związek leczenia chirurgicznego (mastektomia vs. zabieg oszczędzający pierś) z akceptacją cielesności, eksponowaniem kobiecości i przeżywaniem intymnej relacji z partnerem w grupie kobiet z rakiem piersi

FREE ENGLISH FULLTEXT:
The relationship between surgical treatment (mastectomy vs. breast conserving treatment) and body acceptance, manifesting femininity and experiencing an intimate relation with a partner in breast cancer patients


Summary
Aim. The aim of the study was to verify the following hypotheses: (1) Do women who have undergone surgical treatment for breast cancer differ from healthy women in the way they experience their body (body self)?; (2) Does the surgical technique (mastectomy vs. breast conserving treatment) differentiate the group in terms of experiencing their body after the surgery?; (3) Do demographic variables, BMI, breast size and the evaluation of the scar differentiate the group in terms of experiencing their body self after the surgery?
Method. In order to gain some insight into how women experience their body after breast surgery, the Body Self Questionnaire designed in 2005 by Beata Mirucka was used. The analysis included data from 50 women who completed surveys. This data were compared to the control group. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics package, version 24, with a one-way analysis of variance (ANOVA).
Results. Statistically significant differences were obtained between the entire group of women after breast surgery (mastectomy and BCT, jointly) and the control group of healthy women in three aspects of the Body Self Questionnaire: body acceptance, manifesting femininity and experiencing an intimate relation with a partner.
Conclusions. Surgical treatment of breast cancer is significantly associated with the way patients experience their body, which is expressed in three dimensions of the body self in treated women.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl