__1125_1137

Psychiatr. Pol. 2019; 53(5): 1125–1137

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81182

Marzena Sekuła, Iwona Boniecka, Krzysztof Paśnik

FREE POLISH FULLTEXT:
Ocena zachowań zdrowotnych, żywieniowych i poczucia własnej skuteczności chorych z otyłością olbrzymią

Summary
Aim. The objective of the study was to assess the frequency of health and nutritional behaviors concerning emotional, habitual, and restrictive eating as well as to evaluate self efficacy in patientswith morbid obesity and determine the correlation between patients’BMI index and their health behaviors as well as self-efficacy.
Material and methods. The study included 37 patients diagnosed with class two and three obesity, aged 18–62 (M = 39.94; SD = 12.20). Patients’ BMI ranged from 36 to 60 kg/m2 (M = 43.50; SD = 5.36). Research tools used in the study: the Inventory of Lifestyle Behaviors (ILB), the Dietary Behaviors Questionnaire (DBQ), and the General Self-Efficacy Scale (GSES).
Results. Patients with morbid obesity were characterized by medium (men; a sten score of 5) and low (women; a sten score of 4) intensity of health behaviors. Subjects showed a tendency for negative nutritional behaviors, emotional and habitual eating as well as dietary restrictions. General self-efficacy ranged between sten scores of 4 to 10, with mean at a high level (a sten score of 7).
Conclusions. Patients with morbid obesity need health, nutritional, and psychological education.


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Psychiatria Polska
is an Open Access journal:
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO:
Blue


Zadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukę


KRW PTP dziękuje 
firmie PPL – Koral – J.Koral sp.j.
za wsparcie finansowe 
udzielone w 2020 rokuInne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,596)

Medline/Index Medicus
PubMed/LinkOut
MNiSW (100 pkt)
Scopus/SCImago
CiteScore 2,4
(SJR 0,414; SNIP 0,707)
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO,
Index Copernicus
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

We recommend:

Pharmacological Reports

 


KONTAKT Z REDAKCJĄ - wyłącznie e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl 

Biuro KRW PTP - prenumeraty, faktury - wyłącznie e-mail: biuro@krwptp.pl 
krwptp.pl